Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

 Beste leden en ouders/verzorgenden van onze jeugdleden,

Op vrijdag 20 september 2019 houden we de algemene leden Vergadering (ALV) van Vocala. Omdat de clubs afzonderlijk ook nog een laatste ALV moeten houden, plannen we alles op één avond in één dorp. Omdat Beugen het meest centraal ligt, houden we daar de ALV’s. En dat hebben we als volgt gepland:

 • Van 19.00 tot 20.00 uur houdt Achilles de ALV in de Slaterthal, Dorpsstraat 24a.
 • Van 19.00 tot 20.00 uur houdt Argos de ALV in Het Posthuis, Kerkplein 1.
 • Van 19.00 tot 20.00 uur houdt Luctor de ALV in mfc Het Kruispunt, Kerkplein 6.
 • Vervolgens gaan we naar de Slaterthal waar om 20.30 uur de ALV van Vocala begint.

Omdat dit de eerste ALV is van de nieuwe vereniging geven we een feestelijk tintje aan de vergadering en zijn de consumpties gratis.

Belangrijk ter voorbereiding

We hebben getracht zoveel mogelijk het reilen en zeilen van de club vast te leggen in een handboek. In dit handboek is te lezen hoe we met elkaar de club runnen; wat bieden we aan de leden en wat kunnen we van leden verwachten. Een club run je samen en het liefst met duidelijke regels en processen. Deze regels en processen zijn niet in beton gegoten maar flexibel en door de ALV aan te passen. We vragen daarom het handboek voor aanvang van de vergadering door te lezen. Op https://vocala.nl/huisregels kun je het handboek downloaden.

Agenda

In het eerste deel van de vergaderingen (oude clubs) zal de agenda er ongeveer als volgt uitzien:

 • Notulen vorige vergadering;
 • Mededelingen;
 • Verslagen van de commissies (indien voorhanden);
 • Jubilarissen/ benoemen van ereleden (indien van toepassing);
 • Clublid van het jaar;
 • Financieel verslag;
  • Financieel verslag afgelopen jaar;
  • Kascommissie: toelichting van de kascommissie op het financieel verslag;
 • Jaarverslag;
 • Rondvraag;
 • Afsluiting om 20.00 uur.

Agenda van de eerste ALV van Vocala

 • Benoemen bestuurders en instellen bestuur;
 • Mededelingen;
 • Kort toelichting op de plannen voor het nieuwe seizoen
 • Financieel verslag;
  • Begroting komend jaar.
 • Voordragen contributie voor het nieuwe verenigingsjaar;
 • Benoemen nieuw lid voor de kascommissie;
 • Rondvraag;
 • Afsluiting en kennismakingsborrel.

Wees de eerste die reageert op "Uitnodiging Algemene Leden Vergadering"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*