Organisatie

Het bestuur van Vocala wordt ingevuld door enkele bestuurders van de voormalige clubs Achilles, Argos en Luctor. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering werden de bestuursleden voorgesteld aan de leden en met hun goedkeuren geïnstalleerd.

Het bestuur bestaat uit Susan Jansen – secretariaat, Petra Kleijn – voorzitter, Peter Stoffelsma – penningmeester, Bram van Dieten – bestuurslid en Paul Kempen – bestuurslid.

Voor vragen of opmerkingen voor Vocala stuur je een e-mail naar secretariaat@vocala.nl.
De penningmeester bereik je via penningmeester@vocala.nl.
De technische commissie via tc@vocala.nl.
De commissie van Mini’s (CMV) bereik je via mini-tc@vocala.nl.
Wil je de Slaterthal in Beugen huren, mail dan met beheerder@slaterthal.nl
De ledenadministratie bereik je via ledenadministratie@vocala.nl

Vocala heeft een vertrouwens(contact)persoon. Je kunt haar bereiken per e-mail: vertrouwenspersoon@vocala.nl