Kermis Oeffelt

Samen met 2 andere verenigingen (CV De Leemknèjers en Gilde Salvator Mundi) tijdens de Oeffeltse kermis de activiteiten in de tent te organiseren.

Stichting Kermis ’91

De stichting is in 1991 ontstaan toen het gemeentecontract met kermistentverhuurder Jo Jans werd beëindigd. Besloten werd de organisatie zelf in handen te nemen, zodat de opbrengst ten goede kon komen aan verenigingen “zonder kantine”.

De stichting wordt gevormd door:
2 leden van Vocala;
2 leden van het Gilde Salvator Mundi;
2 leden van CV de Leemknèjers;

De kermis is m.b.t. de feesttent goed verlopen in de afgelopen jaren. De publieke belangstelling was ruim voldoende, zodanig dat betrokken verenigingen voldoende opbrengst hebben naar eigen inzicht in te zetten ten gunste van vereniging of jeugdbeleid.

Zoals ieder jaar waren er weer voldoende (20 personen per middag/avond) “kosteloze” vrijwilligers beschikbaar. Alleen door hun enthousiaste medewerking is het mogelijk geld over te houden. De muziek en het huren van de tent zijn dusdanig duur dat alleen bij een goede publieke belangstelling voldoende winst gemaakt kan worden. Het is ieder jaar voor de stichting een kunst het juiste “menu” samen te stellen qua muziekkeuze. Omdat de capaciteit van de tent niet al te groot is, is het onmogelijk om de top van Nederland binnen te halen. De onkosten wegen dan niet op tegen het aantal bezoekers wat binnen kan.

De organisatie verloopt ieder jaar soepel dankzij een compleet draaiboek en een ervaren team van de 6 leden van de stichting vaste taken. Met 4 vergaderingen en een intensief e-mailcontact wordt alles effectief en praktisch geregeld. Heel belangrijk is de volledige medewerking van de gebr. Van Gelder, die jaarlijks ruimte en materieel beschikbaar stelt. Maar ook de vaste vrijwillige medewerking van enkelen getrouwen zijn van grote waarde voor de organisatie.

De samenwerking met de politie is goed. De nieuwe commandant zorgde voor de mogelijkheid direct contact te hebben. Daarnaast zorgt de stichting zelf voor het inhuren van beveiliging (3 personen per avond). Dat beschermt alle bezoekers en vrijwilligers en werkt preventief. Behalve voor de eigen kas, is het organiseren van de kermis, ook van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Samen werken en feesten verbindt onze bewoners. Ook deze doelstelling heeft Stichting Kermis ’91 hoog in haar vaandel.