Schemertoernooi

Organiseren Schemertoernooi omstreeks de laatste zaterdag van Mei.

Enkele jaren na de oprichting van VC ARGOS (1975) besloot het toenmalige bestuur dat de tijd rijp was om, evenals de buurverenigingen, een eigen toernooi te organiseren. De organisatie lag in handen van het bestuur met een serie vrijwilligers. Later is een toernooicommissie opgericht. Enkele mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het toernooi in “oude” vorm zijn: Thijs v. Kempen, Jack Bussers (broodje Leemkuul), Annie en Netty Elbers, Nelly, Hans en Mientje Janssen, Hans Tijssen, Jos Willems, Marius en vele anderen.

Van het seniorentoernooi (de top was 110 teams) en later het recreantentoernooi op zondag op het korfbalveld aan de Hapseweg, is door gebrek aan inschrijvingen de vorm Schemertoernooi op het sportpark van VV de Zwaluw ontstaan. In de hoogtijdagen ging de vereniging 3, 4 keer of soms vaker met vele teams naar een toernooi van een buurvereniging, bv. Haps, Wanroij, Mill, Maashees, Bergen, Cuijk en zelfs naar het buitenland, naar Kleef. Toen hierin kentering kwam, kwamen ook de toernooien onder druk te staan en vele verenigingen hebben geen toernooi meer of een alternatief, zoals bij VC Argos.

Laatste zaterdag in mei
Het huidige toernooi is een mengsel van volleyballen en feesten. De leden van Argos brachten hun familie, buren, vrienden en collega’s mee waardoor er toch een aantrekkelijk toernooi ontstond. De consumptieprijs van 1 gulden kan ook nog wel een motivatie geweest zijn, er kwamen zelf mensen uit de cafe’s omdat het zo “gezellig” was. Die lage consumptieprijs is verleden tijd. Later is voorafgaande aan het Schemertoernooi een Ouder/Kind-toernooi gekoppeld. Sinds enkele jaren is er met VV de Zwaluw afgesproken dat het toernooi de laatste zaterdag van mei gehouden wordt, mits het dan pinksterzaterdag is, dan gaan we naar de eerste zaterdag van juni.

De huidige toernooicommissie bestaat uit een groep leden die al vele jaren verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het Schemertoernooi en het O/K-toernooi. Iedereen heeft zijn taak en zorgt dat deze op tijd en goed uitgevoerd wordt, daarbij ondersteunen de leden elkaar waar nodig. Enkele keren wordt er bij de leden thuis per toerbeurt vergadert, waarbij de evaluatievergadering een van de belangrijkste is. Het doel van de commissie is niet alleen de kas te spekken, maar ook voor een gezellige avond voor de leden en andere deelnemers. Natuurlijk is de hulp van de leden en de vrijwilligers onmisbaar.