Lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid

Vul het inschrijfformulier dat je hier kunt downloaden. Mail het vervolgens naar het ledenadministratie@vocala.nl, samen met een kleuren pasfoto:
Inschrijfformulier.pdf

Contributie 2020 – 2021

In onderstaande tabel lees je wat de contributies zijn voor het komende seizoen. Deze zijn vastgesteld tijdens de ALV van 20 sept. 2019.

Contributie2x trainen1x trainen
Mini’s 1 €      60,00
Mini’s 2, 3 €    120,00  
Mini’s 4, 5, 6 €    140,00  
Aspiranten C €    210,00  
Aspiranten B €    220,00  
Dames/Heren 3de Klasse €    230,00  
Dames/Heren 2de Klasse €    235,00  
Heren promotieklasse €    220,00
Dames 3de Divisie €    340,00  €    250,00
Recreanten  €    125,00
Recreanten geen training €      60,00
Verenigingsleden  €      25,00

De contributie kan per jaar of in 4 termijnen betaald worden op 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april. Wanneer je kiest voor termijnen gaat dat uitsluitend met automatische incasso. De machtiging om Vocala hiervoor toestemming te geven, kun je hier downloaden. Vul het formulier in en stuur het op een van de volgende manieren naar de penningmeester:

  • Scan het formulier en mail het naar Penningmeester@vocala.nl
  • Deponeer het in de brievenbus van de Slaterthal op Dorpsstraat 24A in Beugen.

Afmelden

Als je geen lid van Vocala meer wilt zijn, moet jij jezelf schriftelijk afmelden vóór 30 april van het lopende seizoen. Dit kan alleen via e-mail die je stuurt naar ledenadministratie@vocala.nl. Vermeld daarin je naam en woonplaats en het team waarin je gedurende het seizoen hebt gespeeld.

Voor vragen stuurt u een e-mail naar: secretariaat@vocala.nl