Coronaregels

In verband met corona hebben we noodzakelijkerwijs enkele ingrijpende regels op moeten stellen. De regels zijn nodig om een gezonde en veilige sportomgeving te creëren voor onze leden. Het protocol gaat uit van de huidige regels van NOC-NSF en RIVM. Dit protocol gaat per direct in en geldt voor alle sporthallen die Vocala in gebruik heeft voor trainen of wedstrijden. Dit zijn De Schutsboom in Rijkevoort, De Meerkamp in Oeffelt en De Slaterthal in Beugen.

Ben je de tegenstander van Vocala en speel je in één van onze hallen, lees dan in ieder geval de punten 4, 11, 12 en 16 met de toelichting.

Publicatiedatum 6 oktober 2020

Algemene uitgangspunten

 1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 2. Pas hygiëne toe.
 3. Houd 1,5 meter afstand.
 4. Kom niet naar de sporthal als je niet hoeft te trainen of spelen.
 5. Vermijd drukte.
 6. Het is verboden om in sporthallen te zingen of te schreeuwen.
 7. Volg de routing en instructies die aangegeven zijn in de sporthallen.
 8. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 9. Stel per team een corona-verantwoordelijke aan.
 10. Desinfecteer de ballen en ander materiaal.
 11. De kantines in Rijkevoort, Oeffelt en Beugen zijn gesloten.
 12. Bij de trainingen en thuiswedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn.
 13. Maximaal vijf 18-plussers tegelijk in de kleedlokalen.
 14. Zoveel mogelijk thuis omkleden en douchen.
 15. Kijk bij uitwedstrijden op de website van de tegenstander wat hun coronaregels zijn.
 16. Draag zoveel mogelijk een niet-medisch mondkapje in de accommodaties van Vocala.

Toelichting op de uitgangspunten

Ad 1: Blijf thuis bij klachten en laat je testen
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Ad 2: Pas hygiëne toe
Was vaak je handen met water en zeep. Reinig handcontactpunten zoals klinken en touch screens met regelmaat. Drink alleen uit je eigen bidon.

Ad 3: Houd 1,5 meter afstand
• ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
• ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
• ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;
• tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;
• ook voor de reservespelers geldt 1,5 meter mits ouder dan 18 jaar.
• Tellers onder de 18 mogen met z’n tweeën tellen. Een 18-plusser telt alleen.

Ad 4, 11 en 12 Kom niet naar de sporthal als je niet hoeft te trainen of spelen
Het is in de sporthallen niet mogelijk om op een veilige manier publiek toe te laten en te positioneren met inachtneming van de 1,5 meter regeling. Daarom zijn alle, door Vocala, gebruikte sporthallen (lees tribunes) voor publiek gesloten. Dat geldt ook voor de kantines in Beugen en Rijkevoort. Van de tegenstander zijn maximaal vier chauffeurs welkom. Zij mogen niet in de zaal maar worden gepositioneerd in de kantine op de daarvoor bestemde stoelen. Er worden geen consumpties verkocht daar de kantines gesloten zijn.

We vertrouwen op uw gezond verstand en dat van de tegenstanders
en gaan ervan uit dat we samen deze regel respecteren.

Ad 9, 10, 13: Stel per team een corona-verantwoordelijke aan
Dit kan een speler of trainer/coach zijn. Hij/zij ziet er op toe dat het corona protocol nageleefd wordt gedurende de periode dat het team aanwezig is in de sporthal.

Ad 14: Zoveel mogelijk thuis omkleden en douchen
Trek thuis zoveel mogelijk je sportspullen aan (m.u.v. de sportschoenen) en kom niet te vroeg in de hal zodat daar de drukte tijdens een teamwisseling minimaal is. Ga thuis naar het toilet (de toiletten zijn wel open maar gebruik wordt ontraden). Indien je toch het toilet moet gebruiken, spoel deze dan naderhand door met gesloten deksel (indien aanwezig).
Wanneer en een éénrichtingsroute naar en vanuit de kleedlokalen is gemaakt. Volg dan die route.

Ad 15: Check de coronaregels bij uitwedstrijden
De Nevobo wijst alle clubs erop dat zij voorafgaand aan een uitwedstrijd, kennis nemen van de coronaregels van de betreffende club. Check dus vooraf even de website van de tegenstander als je uit speelt.

Registratie van aanwezigen in de sporthallen bij wedstrijden
Voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD kan het DWF worden gebruikt. Deze gegevens blijven minimaal 14 dagen bewaard en zijn op te vragen bij de Nevobo. Het is dus belangrijk dat het DWF gebruikt wordt.
Bij trainingen hanteren we presentielijsten als middel voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het is belangrijk dat deze lijsten up to date zijn. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk.

Tot slot
Zoals we in het begin al schreven, vertrouwen we op uw gezond verstand. Deze regels maken het volleyen niet leuker. Niet voor de spelers maar ook niet voor de supporters. Toch zullen we het hiermee moeten doen en vertrouwen we op uw medewerking.

NB Een pdf-bestand van de coronaregels download je hier.