Hulp bij de Activiteitencommissie gezocht

Meehelpen in de uitvoering van diverse activiteiten

Taken:

  • Helpt mee bij verschillende activiteiten binnen de vereniging.
  • In samenwerking met de commissie het beleid bepalen voor de activiteiten.
  • Aanspreekpunt voor commissieleden vwb haar/zijn activiteiten.
  • Budgetten van de activiteiten opstellen.
  • Inventariseren hoeveel vrijwilligers er nodig zijn bij bepaalde activiteiten.
  • Samen met de commissie indelen van leden/ouders/vrijwilligers voor activiteiten commissies.
  • Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de vrijwilligers.

Geschat aantal uren per maand: 2-4 uur
Piekmomenten: In het begin en einde van het seizoen.

Interesse? Stuur een mail naar bestuur@vocala.nl