Coördinator Activiteitencommissie gezocht

Doel van de functie is het zorgdragen voor een goed activiteitenbeleid binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordelijk voor het totale activiteitenbeleid binnen de vereniging.
  • De coördinator wordt bij deze werkzaamheden ondersteunt door de activiteitencommissie.

Taken:

  • Af en toe een bestuursvergadering bijwonen op afroep.
  • Aansturen verschillende commissies binnen de vereniging.
  • In samenwerking met het bestuur het beleid voor de activiteiten bepalen.
  • Aanspreekpunt voor commissieleden.
  • Budgetten van de activiteiten onder controle houden.
  • Inventariseren hoeveel vrijwilligers er nodig zijn bij bepaalde activiteiten.
  • Indelen van leden/ouders/vrijwilligers voor activiteiten commissies.
  • Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de vrijwilligers.

Legt verantwoordelijkheid af aan: Het bestuur / Leden tijdens ledenvergadering.
Geschat aantal uren per maand: 4-6 uur
Piekmomenten: In het begin en einde van het seizoen.

Interesse? Stuur een mail naar bestuur@vocala.nl