Secretaris gezocht

Doel van de functie : Het zorgdragen van alle correspondentie binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheden:

 • De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybalbeleid van de vereniging.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande correspondentie.
 • Als de vereniging een vertegenwoordiging heeft in het rayonbestuur is de secretaris verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met deze personen.

Taken:

 • Notuleren maandelijkse bestuursvergadering.
 • Notuleren Algemene ledenvergadering.
 • Verzorgen van de inkomende en uitgaande post / email.
 • Verzorgen van de correspondentie.
 • Distributie van mail , post en notulen naar betreffende personen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Contact onderhouden met het regio kantoor.
 • Contact onderhouden met de vertegenwoordiging in het rayonbestuur.
 • Aanspreekpunt voor leden/ ledenadministratie.

_____________________________________________________________________________

Legt verantwoording af aan het bestuur / Leden tijdens Ledenvergadering.
Geschat aantal uren per maand: 8 uur.

Heb je interesse en wil je meer weten, mail dan naar bestuur@vocala.nl.