Fluit- en telschema 2e helft

Het tel- en fluitschema voor de 2e helft van de competitie is weer klaar. Kijk snel wanneer jij moeten fluiten of tellen in dit schema.

En dan nog even dit:

Scheidsrechterszaken

Vorig seizoen hebben Jan Smits (Luctor), Bram van Dieten (Achilles) en Fred van Rossum (Argos) als scheidrechters coördinatoren afgesproken om na de samensmelting scheidsrechter coördinator te blijven en ieder een eigen zaal onder hun hoede te nemen. Jan in Rijkevoort, Bram in Beugen en Fred in Oeffelt.

Afgesproken is dat ieder voor de aanwijzing de scheidsrechters uit de eigen zaal zou gebruiken, zodat er niet gefloten hoeft te worden in andere zalen als waar je speelt. Ook is afgesproken dat bij de wedstrijden waar een V6 scheidsrechter wordt aangewezen ook een V6 scheidrechter als teller aangewezen wordt, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en eventueel vervangen. In Rijkevoort is dit niet altijd gelukt en zijn er per wedstrijd twee tellers ingedeeld.

Na een half seizoen zo te hebben gespeeld blijkt dit toch niet helemaal te werken, omdat er in Rijkevoort maar 1 seniorenteam speelt en zij zichzelf niet kunnen fluiten. Ook blijkt dat de belasting van fluiten en tellen lang niet evenredig verdeeld kan worden over onze seniorenleden.

Voor de tweede helft van de competitie zijn wij dus genoodzaakt om gezamenlijk de aanwijzing te doen voor alle 3 de zalen en zal fluiten in een andere zaal dan de thuiszaal tot de mogelijkheden behoren (al is dit wel tot een minimum beperkt gebleven). Bij wedstrijden waar een V4 scheidsrechter wordt aangewezen kan dan een jeugdlid als teller worden aangewezen. Het is ouders natuurlijk toegestaan om hun kind hierin te ondersteunen. Let wel, op het moment dat je plaatsneemt achter de teller tafel wordt je geacht een official te zijn en ben je verplicht om je ook zo te gedragen.

Verder voor alle leden en het publiek

Zonder scheidsrechter en teller is er geen wedstrijd mogelijk in de competitie. De meeste mensen hebben het moeilijk tijdens het fluiten, omdat het onmogelijk is om tijdens de wedstijden alles waar te nemen.

Wij als publiek en thuisspelende teams kunnen de scheidsrechter echter wel helpen. Publiek kan een team aanmoedigen zonder kritiek te uiten naar onze (eigen) scheidsrechters en tegenstanders, maar ook als thuisspelend team kun je veel doen aan de gemoedsrust van de scheidsrechter. Zorg dat het veld in orde is, dat het digitaal wedstrijdformulier is ingevuld en klaarligt op de tellertafel en dat de meetlat bij het veld aanwezig is. Wens bij het handen schudden voor de wedstrijd ook de scheidsrechter succes en een fijne wedstrijd. Bemoei je tijdens de wedstrijd niet met de scheidsrechter, maar laat dit over aan de aanvoerder. Die taak hoort namelijk bij het aanvoerderschap. Ga bij een time-out meteen terug het veld in als de scheidrechter fluit. Zorg dat de wissels plaatsvinden in de wisselzone. Zorg dat de coach zich niet in de wisselzone ophoudt en vraag of de coach duidelijke tekens gebruikt bij het aanvragen van wissel(s) of time-out(s). Ga bij het wisselen van de speelhelften tussen de sets rechtsom de palen (eerst opstellen op de achterlijn is afgeschaft) en loop niet dwars door de looprichting van de tegenstander. Bedank na de wedstrijd behalve de tegenstander ook de scheidrechter voor zijn of haar inzet en geef hem of haar waar mogelijk een compliment. Hij of zij heeft het immers mogelijk gemaakt dat jouw wedstrijd is doorgegaan.

Jan, Bram en Fred

P.S. Als er V6 scheidrechters zijn die ook graag eerste en tweede klas wedstrijden willen fluiten vernemen wij dat graag. Dat maakt het aanwijzen en het verdelen van de teamdruk gemakkelijker.